ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Facebook το 2020

 • Facebook profile picture size: 180 x 180
 • Facebook cover photo size: 820 x 462
 • Facebook link image size: 1200 x 630
 • Facebook image post size: 1200 x 630
 • Facebook event image size: 1920 x 1080
 • Facebook video size: 1280 x 720
 • Maximum Facebook video length: 240 minutes
 • Facebook ad size: 1200 x 628
 • Facebook video ad size: 1280 x 720
 • Facebook Story ad size: 1080 x 1920
 • Facebook group cover image size: 1640 x 922
 • Facebook messenger image ad size: 1200 x 628

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το LinkedIn το 2020

Company pages

 • LinkedIn company logo size: 300 x 300
 • LinkedIn cover photo size: 1536 x 768
 • LinkedIn Dynamic Ads size: 100 x 100 (company logo)
 • LinkedIn Sponsored Content image size: 1200 x 627
 • LinkedIn Hero image size: 1128 x 376
 • LinkedIn Business Banner image: 646 x 220

Personal pages

 • LinkedIn profile picture size: 400 x 400
 • LinkedIn background photo size: 1584 x 396
 • LinkedIn post image size: 1200 x 1200 (desktop) 1200 x 628 (mobile)
 • LinkedIn link post size: 1200 x 628
 • LinkedIn video size: 256 x 144 (minimum) to 4096 x 2304 (maximum)
 • Maximum LinkedIn video length: 10 minutes

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Pinterest το 2020

 • Pinterest Profile picture: 165 x 165
 • Pinterest Board Display image: 222 x 150
 • Pinterest Standard Pin size: Vertical images 1000 x 1500
 • Pinterest Video specs: square (1:1) or vertical (2:3, 9:16) Length: Minimum 4 seconds, maximum 15 minutes
 • Pinterest Promoted Video: square (1:1) or widescreen (16:9) Length: Minimum 4 seconds, maximum 15 minutes
 • Pinterest Promoted carousels: 2-5 images per carousel, aspect ratio: 1:1 or 2:3

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Instagram το 2020

 • Instagram profile picture size: 110 x 110
 • Instagram photo sizes: 1080 x 1080 (square), 1080 x 566 (landscape), 1080 x 1350 (portrait)
 • Instagram Stories size: 1080 x 1920
 • Minimum Instagram video sizes: 600 x 600 (square), 600 x 315 (landscape), 600 x 750 (portrait), 600 x 700 (Carousel video dimensions)
 • Maximum Instagram video length: 60 seconds
 • Minimum Instagram image ad size: 500 pixels wide
 • Instagram photo thumbnails: 161 x 161
 • Instagram ads size: 1080 x 566 pixels (landscape), 1080 x 1080 pixels (square)
 • Instagram IGTV video size: 1080 x 1920

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Twitter το 2020

 • Twitter profile picture size: 400 x 400
 • Twitter header size: 1500 x 500
 • Twitter post image size: 1024 x 512
 • Twitter card image size: 1200 x 628
 • Twitter video size: 720 x 720 (square), 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait)
 • Maximum Twitter video length: 140 seconds
 • Twitter ad size (image): 800 x 428
 • Twitter ad size (video): 720 x 720 (square), 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait)

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το YouTube το 2020

 • YouTube Channel cover picture: 2560 x 1440 pixels (desktop) and 1546 x 423 pixels (smartphones)
 • YouTube Display ads: 300 x 250
 • YouTube Overlay ads: 480 x 60
 • YouTube Companion banner ads: 300 x 250 pixels
 • YouTube Skippable video ads length: 6 – 20 seconds
 • YouTube Non-skippable video ads length: 12 seconds to 3 minutes (30 seconds is recommended)
 • YouTube Bumper video ads length: 6 seconds
 • YouTube Standard video: 1280 x 760 pixels

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το TikTok το 2020

 • Tik Tok Video length: 1080 x 1920, maximum 15 seconds recommended.
 • Tik Tok Profile photo 200 x 200

Διατάσεις εικόνων για το Tumblr

 • Profile image: 128 x 128
 • Image post: 500 x 750, 1280 x 1920 (maximum)

Διαστάσεις εικόνων για το Snapchat

 • Geofilters, ads, and lenses: 1080 x 1920

ONLINE ΠΡΟΣΦΟΡΑ SEO

Παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες προώθησης ιστοσελίδων (SEO) που έχουν ως αποτέλεσμα, η ιστοσελίδα σας, να εμφανίζεται στα πρώτα οργανικά αποτελέσματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP

Δημιουργία e-shop, σύγχρονων, εύχρηστων και λειτουργικών, με εύκολη διαχείριση, πολυγλωσσικά, με τους πιο δημοφιλής τρόπους πληρωμής κ.α.

περισσότερα άρθρα

Δείτε όλα τα άρθρα
No Comments